Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Mai 26, 2014 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult

Formulare de raportare

Mai 19, 2014 00:00

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Mai 19, 2014 00:00

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult

Machete de raportare PNS

Mai 19, 2014 00:00

Rapoarte tip pentru activitatea de raportare din cadrul Programelor Naționale de Sănătate

Vezi mai mult