COMUNICAT-actualizare formulare specifice

 

 Prin Ordinul președintelui CNAS nr. 480 din 13.06.2023 a fost  modificată și completată Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,respectiv:

 

      -  au fost abrogate formularele specifice corespunzătoare DCI Imatinibum (L008C.1- L008C.3), în acord cu modificările aduse prin HG nr. 331/2023 privind modificarea și completarea anexei la HG 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate și ,de asemenea ,a fost abrogat formularul specific corespunzător DCI Dupilumabum (D11AH05)- dermatită atopică , având în vedere introducerea unui nou formular specific de boală în dermatita atopică.

 

Nr. crt.

Cod formular specific

DCI/afecțiune

215

L01XC11-17.1

NIVOLUMAB+IPILIMUMAB – cancer bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC)

216

L01XC24.1

DARATUMUMABUM – amiloidoză cu lanțuri ușoare (AL)

217

L01FD04

TRASTUZUMABUM DERUXTECANUM – cancer mamar

218

L01XX41

ERIBULINUM – neoplasm mamar

219

D11AH-L04AA

DERMATITA ATOPICĂ - AGENȚI BIOLOGICI (DUPILUMABUM) ȘI INHIBITORI DE JAK (BARICITINIBUM)

           

             În acest sens,pe site-ul CNAS ,în coformitate cu prevederile art.17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate , în secțiunea “Informații pentru furnizori”- “Formulare și machete “, au fost publicate formularele specifice   menționate mai sus, în fișierul cu denumirea “Formulare specifice  Ordin 480_2023 “.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 480/13.06.2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr.564 și 564 bis  din 22.06.2023.

Totodată, vă aducem la cunoștință că au fost introduse în PIAS schemele terapeutice aferente celor cinci formulare noi.

De asemenea, a fost introdusă în SIUI o nouă schemă pentru DCI IXEKIZUMABUM cu codul L041M-S19.

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Formulare specifice Ordin 480_2023.pdf