COMUNICAT-actualizare formulare specifice

 

 Prin Ordinul președintelui CNAS nr.163 din 14.03.2023 a fost  modificată și completată Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,respectiv:

 

 

Nr. crt.

Cod formular specific

DCI/afecțiune

210

L04AC07

TOCILIZUMABUM- arterită cu celule gigante

211

L04AC08

CANAKINUMABUM-sindroame febrile și sindroame periodice asociate cu criopirină

212

L03AX03

VACCIN BCG- tumori vezicale superficiale

213

M09AX09

ONASEMNOGEN ABEPARVOVEC- atrofie musculară spinală

214

L01EE04

SELUMETINIB- neurofibroame plexiforme

           

             În acest sens,pe site-ul CNAS ,în coformitate cu prevederile art.17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare,în secțiunea “Informații pentru furnizori”- “Formulare și machete “, au fost publicate formularele specifice   menționate mai sus,și au fost actualizate un număr de patru formulare în fișierul cu denumirea “Formulare specifice  Ordin 163_2023 “.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 163/14.03.2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr.231 și 231 bis  din 21.03.2023.

Totodată, vă aducem la cunoștință că au fost introduse în PIAS schemele terapeutice aferente formularelor noi   L04AC07, L04AC08, L03AX03, M09AX09  și  L01EE04 și o schemă nouă L01EL02.1 care corespunde asocierii a două DCI : ACALABRUTINIBUM+ OBINUTUZUMAB pentru leucemie limfocitară cronică (LLC) / limfom limfocitic cu celulă mică (SLL),corespunzătoare formularului L01EL02 pentru DCI ACALABRUTINIBUM, având aceeași indicație terapeutică  .

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

 

Fișiere atașate

Ordin 163_14.03.2023.pdf