COMUNICAT

 

 

 

              Conform prevederilor Ordinului CNAS nr 513/02.08.2022, pentru a intra în posesia cardurilor naționale duplicat ( pentru cardurile naționale care au fost declarate pierdute, furate, deteriorate), asigurații / persoanele împuternicite de aceștia, trebuie să se prezinte la sediul caselor de asigurări la care au depus cereri de eliberare .

 

              Începând cu 15.09.2022 suma pe care asigurații o achită pentru eliberarea cardurilor naționale duplicat este de 12,97 lei și reprezintă contravaloarea cheltuielilor de producere a acestora.

 

              Asigurații care au depus cereri de eliberare card duplicat până în data de 14.11.2022 pe motiv de pierdere, furt, deteriorare, modificare date personale, se pot prezenta la sediul nostru pentru ridicarea acestora.

             

 

                                              

          Conducerea CAS Bihor