Nr. DG 881/13.02.2023                                                   

 

 

Anunț privind ofertantul câștigător

 

 

 

CASA DE ASIGURᾸRI DE SᾸNᾸTATE BIHOR, cu sediul în Oradea, Calea Borṣului nr. 5,  CUI 11320930, anunţă faptul ca ofertantul câștigător pentru achiziția de servicii de pază obiectiv și pază transport valori monetare, cod CPV 79713000-5, desfășurată prin procedura simplificată proprie în data de 09.02.2023 este SC Paza si Protectie Bihor SRL.