COMUNICAT

 

 

              Conform prevederilor Ordinului CNAS nr 513/02.08.2022, pentru a intra în posesia cardurilor naționale duplicat ( pentru cardurile naționale care au fost declarate pierdute, furate, deteriorate), asigurații / persoanele împuternicite de aceștia, trebuie să se prezinte la sediul caselor de asigurări la care au depus cereri de eliberare .

              Începând cu 15.09.2022 suma pe care asigurații o achită pentru eliberarea cardurilor naționale duplicat este de 12,97 lei și reprezintă contravaloarea cheltuielilor de producere a acestora.

              CAS Bihor a primit pentru distribuire carduri duplicat , pentru asigurații care au depus cereri de eliberare până în data de 22.09.2022.

            

                                               

         Conducerea CAS Bihor