Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 106

Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent

Acest formular se adresează lucrătorilor salariaţi sau independenţi, precum şi membrilor familiilor lor care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 106 se elibereaza şi studenţilor, -  în cazul studentului in Romania pe perioada de efectuare a studiilor pe baza de bursa in alt stat UE/SEE/CE - recunoscute fiind bursele ERASMUS.

FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE:

 • Cerere tip E106
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si imputernicire in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat
 • Dovada calitatii de asigurat eliberata de CASBH - original
 • Copie contract de munca, copie  fila registru general de evidenta - REVISAL
 • Copie document care atesta resedinta in statul membru UE, altul decat statul competent
 • Dovada ca persoana respectiva nu e asigurata potrivit legislatiei statului de resedinta – E104
 • Contract de detasare - copie legalizata – daca este cazul
 • A1 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale – daca este cazul
 • Dovada ca urmeaza o forma de invatamant (in cazul studentului) 
2. E 109

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor

Acest formular se adresează membrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU sau al Spaţiului Economic European si Confederatia Elvetiana.

Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE SI ACTUALIZAREA LISTELOR

 • Cerere tip E109
 • Copie de pe cartea / buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, pentru membrii de familie;
 • Adeverinta de salariat
 • Dovada calitatii de asigurat eliberata de CASBH – original
 • Dovadă că membrii de familie au reşedinţa în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul de reşedinţă al lucrătorului sau statul competent
 • Certificat de casatorie
3. E 120

ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR

 • Cerere tip E120
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASBH - original
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada de sedere
4. E 121

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIILOR ACESTORA SI ACTUALIZAREA LISTELOR

Documente necesare pentru obtinere:

 • Cerere tip E121
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASBH - original
 • Decizie pensionare (copie)
 • Ultimul talon de pensie (copie)
 • Dovada resedinta 
5. S 1 Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în ţara în care locuiţi, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care sunteţi asigurat. Necesar pentru lucrători transfrontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora.