În cazul pierderii / deteriorării / furtului cardului national de sănătate, puteți completa formularul din atașamentul prezentului anunț cu denumirea „Cerere de eliberare a cardului duplicat" la care trebuie atașat:
      - copie act de identitate valabil la data solicitării;
      - dovada achitării sumei de 13,69 lei în contul pe care îl găsiți în atașamentul  „Cont CAS Mureș".

      - dovada calității de asigurat (în cazul studenților adeverință eliberată de unitatea de învățământ, în cazul persoanei angajate adeverință de la locul de muncă, în cazul persoanelor pensionare cupon de pensie)
      Documentele se transmit pe adresa de e-mail: secretariat@casmures.ro

      CAS Mureș eliberează la cerere o adeverință înlocuitore a cardului national de sănătate cu o valabilitate de 60 de zile de la emitere, care poate fi prelungită gratuit până la emiterea cardului național de sănătate.
      Menționăm faptul că duplicatul cardului national de sănătate - după realizarea lui de către Imprimeria Națională - va putea fi ridicat de la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, (Tg. Mureș, str. Aurel Filimon nr.19, jud. Mureș) în baza actului de identitate de către titular/aparținător, în timpul orelor de program cu publicul, respectiv,

           Luni :        08 00 – 14 00

           Marți :      08 00 – 14 00

           Miercuri : 08 00 – 15 30

           Joi :         08 00 – 14 00

           Vineri :    08 00 – 12 00

Fișiere atașate

Cerere de eliberare a cardului duplicat.pdf Cont CAS Mures.pdf