Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicatii
1. Anexa nr10 din norme_solicitare rambursare indemnizatii pentru angajatori 

Formular solicitare rambursare indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

2. Anexa nr1 din norme_centralizator concedii medicale pentru dosar angajatori Centralizator concedii medicale
3. Anunt pentru completare dosar rambursare angajatori  
4. Anexa 7 din norme_adeverinta nr. zile concediu medical  Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale
5. Procedura pentru preluare dosare recuperare concedii medicale Procedura pentru preluare dosare recuperare concedii medicale
6. Institutii publice din martie 2020 Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină

 

Fișiere atașate

Anexa nr.7 din norme_adeverinta nr. zile concediu medical.pdf Anexa nr.10 din norme_solicitare rambursare indemnizatii pentru angajatori.pdf