Instrucțiuni privind emiterea cardului duplicat în caz de pierdere, furt, deteriorare, defecțiuni tehnice, refuz utilizare

Fișiere atașate

PROCEDURA PRIVIND EMITEREA CARDULUI NATIONAL DUPLICAT.docx ANEXA 1 Ordinul 98_2015 cerere tip card national duplicat.pdf ORDIN 98 27.02.2015 - CARD DUPLICAT.pdf