Utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate
până la 30 septembrie 2020

Conform comunicatului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din data de 14 mai 2020 ,
”Toate serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la data de 30 iunie 2020 fără să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate. După data respectivă va fi mentinută această reglementare până la 30 septembrie 2020 pentru serviciile acordate în medicina primară și ambulatoriul de specialitate.
Astfel, până la 30 iunie 2020, toate serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate
Până la 30 septembrie 2020, nu este necesară utilizarea cardului național de sănătate, numai pentru persoanele care accesează serviciile acordate în medicina primară și ambulatoriul de specialitate.
În termenele mai sus menționate, nu este necesar ca persoanele asigurate să se adreseze Casei de Asigurări de Sănătate Mureș pentru obținerea adeverințelor de înlocuire a cardurilor sau altor documente de înlocuire a cardurilor refuzate, pierdute, furate, deteriorate, sau în cazul modificării datelor personale de identificare.
 Deasemenea, nu este necesar ca persoanele asigurate să solicite deblocarea cardurilor sau identificarea emiterii cardurilor ori a destinației acestora, în situațiile în care cardul nu a fost primit de destinatar.

=========================================================================

 Pentru limitarea propagării virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș adresează asiguraților și angajatorilor rugămintea de a limita deplasarea la ghișeele instituției, cu următoarele recomandări:

Vă mulțumim pentru înțelegere

 

Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenta instituita pe teritoriul României

 

Ordin nr. 539_437 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

 

HG nr. 252  privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 

Ordin nr. 438  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale