Tel. 0265 250040, 0265 250789, 0265 250041
Fax. 0265 250031
Telverde: 0800 800 975


Telefoane interioare

SECRETARIAT 108
INFORMATII PUBLICE 224
EVIDENȚĂ ASIGURAȚI, CARD NATIONAL, CARD EUROPEAN 114
FORMULARE EUROPENE 120
CASIERIE 223
DECIZII DISPOZITIVE MEDICALE 112
DECONTARE DISPOZITIVE MEDICALE, RECUPERARE 119
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 109
PURTĂTOR DE CUVÂNT 119
RESURSE UMANE 117
BUGET FINANCIAR CONTABILITATE 118
FARMACII 123
MEDICINĂ PRIMARĂ 113
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CLINIC 219
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PARACLINIC 218
SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE 217
SERVICIUL MEDICAL 116
PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE 121
COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS 124
COMPARTIMENT CONTROL 111
ACHIZIȚII PUBLICE, LOGISTICĂ ȘI PATRIMONIU 106


Pentru operativitate vă puteți adresa cu solicitările dvs., respectiv transmiterea de documente pe următoarele adrese de e-mail:

Corespondență generală
secretariat@casmures.ro


Decontare indemnizatii de asigurari sociale de sanatate suportate din FNUASS:

concedii@casmures.ro
marianal@casmures.ro


Carduri europene - cereri carduri UE:

cardeu@casmures.ro


Carduri nationale :

card_national@casmures.ro


Evidenta asigurati:

galfi@casmures.ro
marian@casmures.ro