Ec.  Biro Rodica- DIRECTOR GENERAL

telefon: 0265-250.040
fax: 0265-250.031
e-mail: dirgen@casmures.ro

 

 

Ec. Butiulca Manuel-Augustin – DIRECTOR EXECUTIV – DIRECTIA ECONOMICA

 

 

Ec. Szollosi Erika - DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE

 

 

Dr. Acs Valeria - MEDIC ŞEF