ORDIN Nr. 106/32 din 3 februarie 2015
pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a
comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitar

 

Vă rugăm să depuneți cererea și dosarul de evaluare la Compartimentul Evaluare Furnizori cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea  Deciziei de Evaluare. Verificați data expirării Deciziei de Evaluare in tabelul atașat.
 

Fișiere atașate

Lista furnizorilor ale caror decizii de evaluare expira in cursul anului 2023.pdf DOCUMENTE_NECESARE_EVALUARII.zip Ordin nr. 106_32 din 3 februarie 2015.pdf Anexe 1-4 la Ordin 106_32 .feb.2015.pdf