Conform comunicatului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din data de 14 mai 2020
 

Executivul a aprobat o Ordonanță de Urgență care prevede reglementări privind acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, începând cu data de 15 mai 2020.
Astfel, până la data de 30 septembrie 2020, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultaţiile medicale la distanţă se acordă cu încadrarea în numărul maxim de 8  consultaţii pe oră. De asemenea, se păstrează prescripțiile la distanță, iar medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.
Începând cu data de 15 mai, se mențin și mare parte din  reglementările privind modalitatea de acordare a concediilor medicale care au fost valabile pe perioada stării de urgență, până la data de 30 septembrie 2020.

Conform Ordinului MS/CNAS Nr. 572/543/2020, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19 beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie. Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate, respectiv de către persoana asigurată către  angajatori/case de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Astfel, până la 30 iunie 2020, toate serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate
Până la 30 septembrie 2020, nu este necesară utilizarea cardului național de sănătate, numai pentru persoanele care accesează serviciile acordate în medicina primară și ambulatoriul de specialitate.
În termenele mai sus menționate, nu este necesar ca persoanele asigurate să se adreseze Casei de Asigurări de Sănătate Mureș pentru obținerea adeverințelor de înlocuire a cardurilor sau altor documente de înlocuire a cardurilor refuzate, pierdute, furate, deteriorate, sau în cazul modificării datelor personale de identificare.
 Deasemenea, nu este necesar ca persoanele asigurate să solicite deblocarea cardurilor sau identificarea emiterii cardurilor ori a destinației acestora, în situațiile în care cardul nu a fost primit de destinatar.

==========================================================================================

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS MUREȘ

   În conformitate cu art. 17, lit.b) din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
”serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor”
pe perioada stării de urgență.
   Astfel, în perioada stării de urgență, pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus, vă rugăm să nu trimiteți pacienții la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș pentru deblocări, verificări de carduri sau emiterea cardurilor duplicat în caz de pierdere, furt, deteriorare sau defecțiune tehnică.
 

Servicii acordate în perioada stării de urgență

 

Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenta instituita pe teritoriul României

 

Ordin nr. 539_437 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

 

HG nr. 252  privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 

Ordin nr. 438  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale

 

Fișiere atașate

procedura eliberare concedii medicale carantina - site.pdf