Viziunea
Viziunea Directorului General este să realizeze un sistem de asigurări sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi a asiguratului şi implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor judeţului Mureş.

Misiunea
Misiunea Directorului General este aceea de a utiliza cât mai eficient toate resurselor financiare a Casei de Asigurări de Sănătate Mureş în folosul asiguraţilor. În vederea îndeplinirii misiunii sale Directorul General CAS Mureş va elabora şi va aplica politici adaptate la nevoile asiguraţilor luând în considerare specificul de centru universitar, dând dovadă de profesionalism, eficienţă şi transparenţă.

Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Mureş

Obiectivele specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate Mureş