Informaţii depunere dosar pentru dispozitive speciale medicale din cadrul Programului Naţional de Diabet

Ianuarie 21, 2019 00:00

Informaţii referitoare la depunerea dosarului pentru dispozitive speciale medicale din cadrul Programului naţional de diabet

Vezi mai mult

Formulare pentru inscrierea in SIUI a datelor din certificatele digitale ale furnizorilor

August 10, 2016 10:45

Formulare pentru inscrierea in SIUI a datelor din certificatele digitale ale furnizorilor

Vezi mai mult

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Mai 26, 2014 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult

Furnizori de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paleative

Mai 19, 2014 05:53

Documente utile pentru furnizorii care prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paleative

Vezi mai mult

Machete de raportare PNS

Mai 19, 2014 05:52

Rapoarte tip pentru activitatea de raportare din cadrul Programelor Naționale de Sănătate

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Mai 19, 2014 05:50

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult

Formulare de raportare

Mai 19, 2014 05:49

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Vezi mai mult

Protocoale terapeutice

Mai 19, 2014 05:47

Ordin Protocoale Terapeutice

Vezi mai mult