Model cerere privind furnizarea Listei serviciilor medicale conform Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020

 

Cerere privind furnizarea Listei serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Fișiere atașate

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.doc Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.pdf