Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea are sediul în localitatea Focsani, str. Cuza Vodă nr.52 bis şi funcţionează în baza prevederilor Legii.nr.95 / 2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

Prin acest site Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea îşi popune informarea corectă şi complexă a asiguraţilor, angajatorilor, furnizorilor de servicii medicale cu privire la noutăţile şi problemele din domeniul asigurărilor de sănătate.

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea vă mulţumeşte pentru interesul dumneavoastră faţă de problematica asigurărilor sociale de sănătate din judeţul Vrancea, manifestată prin accesarea acestui site.

 

       Obligatiile CAS Vrancea, sunt urmatoarele: