1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa cererea in format .doc.


2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu încheierea contractelor, cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor.

 

Descrierea in detaliu

Incepand cu data de 15 august 2016, se fac urmatoarele modificari in ceea ce priveste transmiterea datelor pentru certificatele digitale ale furnizorilor de servicii medicale aflate in contract cu CAS Vrancea (acele certificate care trebuie introduse dupa data de 15 august 2016), in vederea  inscrierii acestora  in SIUI, precum a datelor certificatelor digitale pentru medicii inlocuitori pe perioadele de concediu ale medicilor inlocuiti (acele certfificate care trebuie introduse dupa data de 15 august 2016), astfel:

 

A. Inscrierea certificatelor digitale in SIUI.

- Datele pentru certificatul digital care trebuie inscrise in SIUI se completeaza de catre furnizor intr-un formular ce se gaseste in fisierul in format WORD denumit „Cerere certificat digital.doc” (pe care il gasiti in acest site). Dupa inscrierea si verificarea datelor in acest fisier, acesta se salveaza (obligatoriu ca fisier in format WORD) si se va trimite ca fisier atasat la un E-mail catre CAS Vrancea pe urmatoarea adresa:

certificat.digital@casvn.ro

- Dupa receptionarea datelor si inscrierea acestora in SIUI se va trimite catre furnizor un E-mail de raspuns.
- Pentru ca la CAS Vrancea se tine si o evidenta a acestor formulare semnate si stampilate (tiparite pe hartie), rugam ca furnizorii care au posibilitatea sa scaneze un astfel de formular tiparit sa il trimita pe aceeasi adresa (cea de mai sus) in format „pdf”. Acei furnizori care nu au posibilitatea sa trimita aceste formulare tiparite in fisiere cu format pdf, pot sa aduca sau sa trimita aceasta hartie la CAS Vrancea.

Observatia 1. Vor fi inscrise in SIUI doar acele certificate digitale primite pe adresa certificat.digital@casvn.ro. Celelalte E-mail-uri trimise pe adresele de E-mail vechi sau alte adrese nu vor fi luate in considerare.

Observatia 2. Rugam pe furnizorii care completeaza formularul mai sus-amintit sa inscrie datele certificatului digital cu maxima atentie! (mai ales datele referitoare la CUI-ul societatii, la CNP, la numarul serial (care se va scrie ca un sir continuu de caractere – fara spatii, :, ; sau alte caractere intre acestea), autoritatea emitenta, si perioada de valabiliate a certificatului digital).

Observatia 3. Este de preferat, pentru usurinta si eficienta transmiterii celor doua fisiere atasate (fisierul in format WORD si cel cu informatia scanata (eventual in format PDF)), sa fie transmise ca fisiere atasate unui singur mesaj de E-mail.

Observatia 4. Atat in formularul pentru Cerere introducere date certificat digital cat si in formularul pentru Cerere certificat digital pt conventia de inlocuire  in tabelul B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI PENTRU CARE S-A ELIBERAT CERTIFICATUL DIGITAL la rubrica Autoritatea de Certificare Emitenta, se vor trece dupa denumirea Autoritatii de Certificare, datele parametrilor O, OU si CN. Aceste date pentru cei trei parametri se vor gasi in datele primite de la furnizorii de la care ati obtinut certificatul digital. Deoarece majoritatea furnizorilor de certificate digitale au trecut la un nou tip de certificat (si in nomenclatorul de tipuri de certificate digitale ramanand inscrise si tipurile vechi de certificate), este imperios necesar ca in formularul corespunzator trimis la CAS Vrancea sa fie inscrse datele parametrilor mai sus mentionati!!!

 

B. Inscrierea certificatelor digitale ale medicilor care inlocuisec medicii plecati in concediu.

Dupa ce se depun datele din conventia de inlocuire/reciprocitate (la CAS Vrancea la camera 7), furnizorul trebuie sa completeze un formular ce se gaseste in fisierul in format WORD denumit „Cerere certificat digital pt conventia de inlocuire.doc” (pe care il gasiti in acest site). Dupa inscrierea si verificarea datelor in acest fisier, acesta se salveaza (obligatoriu ca fisier in format WORD) si se va trimite ca fisier atasat la un E-mail catre CAS Vrancea pe urmatoarea adresa:

certificat.inlocuire@casvn.ro

In in zona „Subiect” a mesajului de E-mail trimis catre CAS Vrancea se va introduce urmatorul text:

nume doctor inlocuit – data de inceput a perioadei de inlocuire

In zona corpului de text a mesajului de E-mail trimis se vor introduce:

Doctor inlocuit: nume si prenume;

Doctor inlocuitor: nume si prenume;

Data de inceput: data calendaristica;

Data de sfarsit: data calendaristica.

Observatia 1. Atat datele din conventia de inlocuire/reciprocitate cat si datele privind certificatul digital al medicului inlocuitor nu pot fi inscrise in SIUI mai devreme de data de inceput a perioadei de inlocuire.

Observatia 2. Medicul inlocuit trebuie sa fie atent si sa introduca din timp in aplicatia in care lucreaza datele necesare pentru medicul inlocuitor. De asemenea, trebuie avut grija ca toate datele si parametrii legati de certificatul digital al medicului inlocuitor sa fie instalate corect pe calculatorul pe care medicul inlocuitor va lucra pe tot cuprinsul perioadei de inlocuire.

Observatia 3. Daca, dupa ce s-a efectuat o perioada de inlocuire, se doreste la un anumit interval de timp sa se inceapa o noua perioada de inlocuire (avand ca protagonisti acelasi medic inlocuit si acelasi medic inlocuitor) si daca aceasta noua perioada de inlocuire se incadreaza in perioada de valabilitate a certificatului digital al medicului inlocuitor (certificat care a fost deja inscris in SIUI la inceputul primei perioade de inlocuire) atunci medicul inlocuit nu mai trebuie sa trimita un nou formular aflat in fisierul „Cerere certificat digital pt conventia de inlocuire.doc”. In acest caz, medicul inlocuit trebuie doar sa inscrie o noua conventie de inlocuire/reciprocitate.

Observatia 4. Atat in formularul pentru Cerere introducere date certificat digital cat si in formularul pentru Cerere certificat digital pt conventia de inlocuire  in tabelul B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI PENTRU CARE S-A ELIBERAT CERTIFICATUL DIGITAL la rubrica Autoritatea de Certificare Emitenta, se vor trece dupa denumirea Autoritatii de Certificare, datele parametrilor O, OU si CN. Aceste date pentru cei trei parametri se vor gasi in datele primite de la furnizorii de la care ati obtinut certificatul digital. Deoarece majoritatea furnizorilor de certificate digitale au trecut la un nou tip de certificat (si in nomenclatorul de tipuri de certificate digitale ramanand inscrise si tipurile vechi de certificate), este imperios necesar ca in formularul corespunzator trimis la CAS Vrancea sa fie inscrse datele parametrilor mai sus mentionati!!!

C.       Incepand cu data de 15 august 2016 contul de E-mail progcas@casvn.ro se suspenda. Pentru alte probleme in afara de cele legate de certificatele digitale ale furnizorilor (care se vor trimite la adresa de e-mail certificat.digital@casvn.ro) si cele legate de certificatele digitale pentru medicii inlocuitori pe perioadele de concedii (care se vor trimite la adresa de E-mail certificat.inlocuire@casvn.ro), adresa de E-mail ramasa activa este doar infocas@casvn.ro.

 

Fișiere atașate

Conventie de reciprocitate.doc Precizari Convenţia de înlocuire_reciprocitate medici.doc Cerere certificat digital pt conventia de inlocuire.doc Cerere certificat digital.doc