Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Ordin nr. 225/29.04.2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special