Prin prezenta vă aducem la cunoștință că potrivit proiectului de hotarare de Guvern, privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari, începand cu data de 01.01.2023 “beneficiarii programului prevazut la art 1, alin 1 din H.G. 186/2009, sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de pana la 1608 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, pentru care se aproba compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B din H.G. 720/2008.

Facem mențiunea că potrivit art. XV, alin. 1, din O.U.G. 168/2022, ajutorul financiar prevăzut la art. X din același act normativ, nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin H.G. nr 186/2009.