Având în vedere adresa CNAS nr. P 6817/25.08.2021 vă aducem la cunoștință că în luna SEPTEMBRIE  2021 serviciile medicale aferente lunii AUGUST 2021 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

01.09.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice;

                 - asistenta medicala primara;

02.09.2021 - prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate;

                  - ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara;

03.09.2021 - unitati sanitare cu paturi;

                   - programe nationale de sanatate;

                   - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraalinice;

04.09.2021 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica si reabilitare;

                   - asistenta de medicina fizica si de reabilitare in sanatorii, inclusiv in sanatorii balneare;

                   - consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat;

                   - ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu;

05.09.2021 - dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu.