Având în vedere adresa CNAS nr. DG 2979/23.04.2024 vă aducem la cunoștință că, în luna MAI 2024, serviciile medicale aferente lunii APRILIE 2024 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

01.05.2024 - 06.05.2024  - domeniile : MF, CLIN, FARM, SPT, PNS, RECA, HC, AMB, STOM, PARA, DISP

07.05.2024 - 08.05.2024 - Asistență medicala primara (MF)

07.05.2024 - 08.05.2024 - Ingrijiri la domiciliu (HC)

07.05.2024 - 08.05.2024 - Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de  transport sanitar neasistat (AMB)

09.05.2024 - 13.05.2024 - Unități sanitare cu paturi (SPT)

11.05.2024 - 14.05.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

13.05.2024 - 14.05.2024 - Dispozitive medicale (DISP)

14.05.2024 - 20.05.2024 - Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu (FARM)

15.05.2024 - 20.05.2024 - Programe naționale de sănătate(PNS)

15.05.2024 - 17.05.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

17.05.2024 - 21.05.2024  - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică medicina fizică si reabilitare (RECA)

17.05.2024 - 21.05.2024 - Asistență de medică fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

17.05.2024 - 21.05.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)