Avand in vedere adresa CNAS nr. DG 3703/23.05.2024 va aducem la cunostinta ca, in luna iunie 2024serviciile medicale aferente lunii MAI 2024 vor fi raportate în SIUI după cum urmează (29.05.2024 - Revenire :la Circulara DG3703/23.05.2024)

01.06.2024 - 05.06.2024- Asistență medicala primara (MF)

02.06.2024 - 10.06.2024  - Prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu (FARM)

02.06.2024 – 07.06.2024 - Dispozitive medicale (DISP)

06.06.2024 - 11.06.2024 - Unitati sanitare cu paturi (SPT)

10.06.2024 - 13.06.2024 – Ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice (CLIN)

12.06.2024 - 17.06.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice (PARA)

13.06.2024 – 18.06.2024 - Programe naționale de sănătate (PNS)

14.06.2024 – 18.06.2024  - Ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica si reabilitare (RECA)

14.06.2024 - 18.06.2024  - Ingrijiri la domiciliu (HC)

14.06.2024 – 18.06.2024 -  Consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de  transport sanitar neasistat (AMB)

14.06.2024 – 18.06.2024 - Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

14.06.2024 – 18.06.2024 – Asistenta de medicina fizica si de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)