Având în vedere adresa CNAS nr. P 5566/19.07.2022 vă aducem la cunoștință că în luna AUGUST  2022 serviciile medicale aferente lunii IULIE 2022 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 Începând cu data de 01.08.2022 pentru :

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)
 2. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 3. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)
 5. Asistență medicala primara (MF)

 Începând cu data de 02.08.2022 pentru :

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)
 2. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

Începând cu data de 03.08.2022 pentru :

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

Începând cu data de 04.08.2022 pentru :

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

 1. Dispozitive medicale (DISP)
 2.  Programe naționale de sănătate (PNS) + Hemodializa si dializa peritoneala