Având în vedere prevederile Ordinului nr.1648/21.06.2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație, vă informăm că Ministerul Sănătății distribuie populaţiei medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, în scop preventiv, prin intermediul farmaciilor comunitare, în baza unei prescripții medicale simple (tip PRF) obținută de la medicul de familie.

 

Medicul de familie prescrie o singură dată comprimatele de iodură de potasiu 65 mg pacienților eligibili aflați în evidența proprie, precum și pacienților eligibili care nu au medic de familie. Pentru pacientul minor, respectiv pentru pacientul lipsit de discernământ, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia prescripţia medicală pe numele pacientului minor, respectiv al pacientului lipsit de discernământ.

 

În cazul pierderii prescripţiei medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripţie medicală sau a reprezentantului legal, în cazul pacientului minor ori lipsit de discernământ, după caz, menţionându-se distinct pe formular "duplicat".

 

Odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, farmaciile pun la dispoziţia pacientului sau a aparţinătorului, respectiv persoanei care ridică medicamentul în numele pacientului şi informaţiile privind modul de administrare, conform Fişei informative pentru pacienţi cu privire la medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate.

 

La ridicarea din farmacie, pacientul ori, după caz, aparţinătorul semnează Acordul pacientului privind administrarea tratamentului cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, prevăzut în anexa nr. 3. Acordul semnat se păstrează în farmacie împreună cu formularul original al prescripţiei medicale emise de medicul de familie

 

Prevederile ordinului ante-menționat se aplică și pacienților străini și apatrizi care, potrivit actelor normative în vigoare, au dreptul la medicamente și/sau servicii medicale în România.

 

Lista pentru județul Botoșani cu farmaciile comunitare care distribuie iodura de potasiu: <deschide document>

 

Lista pe județe cu farmaciile comunitare care distribuie iodura de potasiu:

 https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Lista-Farmacii-Iod-pe-judete.zip

 

Mai multe informații găsiți pe site-ul Ministerului Sănătății, accesând link-ul

 https://www.ms.ro/campanie-distributie-iodura-de-potasiu/