Având în vedere adresa CNAS nr. P 3719/28.04.2023,  vă aducem la cunoștință că în luna MAI  2023 serviciile medicale aferente lunii APRILIE  2023  vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

În perioada 01.05.2023 - 08.05.2023 pentru:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)

 3. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
 4. Asistență medicala primara (MF)

 

În perioada 06.05.2023 - 11.05.2023 pentru:

 1. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 2. Îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

 3. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
 4. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

În perioada 10.05.2023 - 15.05.2023 pentru:

 1. Dispozitive medicale (DISP)

 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

În perioada 12.05.2023 - 19.05.2023 pentru:

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sănătate(FARM)

 2. Programe naționale de sănătate (PNS)

 3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală