Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 119/2023 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna aprilie 2023

341/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1346/2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

345/2023

3.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 12/2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) - interpretarea dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

357/2023

4.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1360/2023 pentru aprobarea Metodologiei de includere sau excludere a medicamentelor imunologice prevăzute la art. 242 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în lista de medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală

360/2023

5.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1372/2023 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

363/2023

6.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1356/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac

364/2023

7.

Ordinul președintelui CNAS nr. 257/2023 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

365/2023

8.

Ordinul președintelui CNAS nr. 266/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.116/2022

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ordin-CNAS-266-din-28-04-2023.pdf