Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Hotărârea Guvernului nr. 209/2024 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, de aplicare a Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica

226/2024

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1447/2024 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 483/2024 privind aprobarea formularelor standardizate la nivel național pentru raportarea rezultatelor investigațiilor clinice și paraclinice utilizate în stabilirea diagnosticului de cancer

226/2024

3.

Decretul Președintelui României nr. 251/2024 pentru eliberarea din funcție a unui membru din Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

233/2024

4.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1476/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii și eliberării la nivel național a medicamentelor din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic

238/2024

5.

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 73/2024 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2024

242/2024