Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Legea nr. 342/2023 pentru completarea art. 10 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

1029/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3810/1008/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

1030/2023