Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 127/2024 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna mai 2024

517/2024

2.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2890/648/2024 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

518/2024 și 518bis/2024

3.

Ordinul ministrului sănătății nr. 3023/2024 pentru aplicarea în trimestrul I 2024 a prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

519/2024 și 519bis/2024

4.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3202/700/2024 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

533/2024

5.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 59/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale

534/2024