Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de  Sănătate nr. 778/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1-b și 2-g la Ordinul nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate  de către furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare unice pe țară, fără regim special

805/2021