Servicii medicale pentru specialitatea paraclinic și tarife conform Anexei nr. 17 din Ordinul 1068/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 <deschide document>

Fișiere atașate

servicii_tarife_para_2016.pdf servicii_tarife_para_2020.pdf