Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale este publicat MO nr. 124 bis /2015. <click aici>

Ordinul 106/32/2015 reglementează condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de către furnizori pentru a fi evaluaţi în vederea încheierii contractelor de prestări servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Furnizorii au obligatia de a depune dosarul de evaluare la Registratura  CAS Botoșani cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea dovezii de evaluare. 

Taxa de evaluare

Taxa de evaluare se achită către Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoșani, cod fiscal 11321707, în contul RO22TREZ11626360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Botoșani.

Valoarea taxei de evaluare furnizori <click aici>

Fișiere atașate

Anexa 2 - Taxa evaluare.pdf Opis doc evaluare.pdf Declaratie furnizor.pdf Cerere.pdf tabele.xls Auto-evaluare-Dializa.pdf Auto-evaluare-Dispozitive-medicale.pdf Auto-evaluare-Farmacii.pdf Auto-evaluare-Ingrijiri-medicale.pdf Auto-evaluare-Paraclinic-Imagistica.pdf Auto-evaluare-Paraclinic-Laborator.pdf Auto-evaluare-Stomatologie.pdf Auto-evaluare-Urgenta-Transport-Sanitar.pdf Auto-evaluare-Cabinete-Medicale.pdf CHESTIONAR DISPOZITIVE Protezare ortopedica.pdf CHESTIONAR DISPOZITIVE Protezare auditiva.pdf auto_eval_spitale.pdf