Lista cu sporurile zonale ale medicilor de familie aici

Contestațiile se depun la sediul CAS Botoșani sau pe e-mail drobotasorin@casbt.ro asumate cu semnătură electronică până la data de 26.07.2021