În atenția asiguraților care se adresează Casei de Asigurări de Sănătate Mureș pentru eliberarea cardului național de sănătate duplicat


 În conformitate cu prevederile Ordinului CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, asigurații care au solicitat CAS Mureș eliberarea cardurilor duplicat, până la data primirii cardului duplicat, vor face dovada calității de asigurat cu adeverința de eliberată de CAS Mureș.
După emiterea cardurilor de asigurat, distribuţia acestora se va efectua la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul, în conformitate cu art.3^1 din prevederile legale mai sus menționate.


CONDUCEREA CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MUREȘ