Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Ordin486 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Fișiere atașate

Ordin486.pdf