Fișiere atașate

Anexa 1 pct. 20 Opis.xlsx Anexa 22 D pct.15 opis.xlsx Cerere pct.1 Opis.docx Declaratie evaluare pct.3 Opis.docx Declaratie loc munca pct. 8 Opis.docx Declaratie nr. paturi. pct.30 opis.docx Declaratie pct.26 opis.docx Opis spitale contracte 2017.docx Indicatori Anexe 1-6 pct. 27 opis.xls