Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Ca urmare a afirmatiilor publice conform carora CNAS nu ar fi facut plati sau chiar nu ar fi alocat bani programului national de transplant, facem urmatoarele precizari:

Finantarea programului de transplant se face din mai multe surse financiare si in mai multe modalitati, astfel:
- costurile pre-transplant sunt suportate de catre Ministerul Sanatatii Publice;
- costurile operatiei de transplant sunt suportate de catre CNAS, prin programul DRG (de finantare pe caz rezolvat), la fel ca in cazul oricaror altor operatii chirurgicale;
- costurile medicatiei specifice post-transplant din ambulatoriu, de dupa externarea pacientului, sunt suportate integral de catre CNAS, acoperindu-se pretul de vanzare al acestor medicamente;
- tot din bugetul CNAS sunt finantate si testele specifice pentru transplant, prin subprogramul national de transplant.

In acest an, in plus fata de anul trecut, printr-un Ordin comun al Ministerului Sanatatii Publice si al CNAS (nr. 385/161/2006) s-a acceptat finantarea separata, suplimentara, a medicamentelor si materialelor sanitare specifice necesare realizarii efective a operatiei de transplant si spitalizarii post-transplant. Pana anul trecut, costul acestor medicamente si materiale sanitare era inclus in finantarea DRG. Pentru acest subprogram s-a prevazut suma de 22 milioane RON, mentinandu-se toate celelalte modalitati de finantare ale programului de transplant.

Alocarea resurselor pentru componenta respectiva a programului national de transplant s-a facut pe baza actelor aditionale incheiate la contractele semnate de CNAS cu spitalele care efectueaza acest tip de operatii. Procedurile de decontare aferente au fost precizate in Ordinul comun amintit, prin care s-a instituit finantarea suplimentara. Astfel, decontarea se face pe baza facturilor de achizitionare a medicamentelor si materialelor sanitare specifice, care trebuie prezentate de spitale caselor teritoriale de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale institutiile sanitare respective.

Elaborarea listei de medicamente si materiale sanitare specifice care pot fi decontate de catre spitale a necesitat insa un timp lung, atat la nivelul Agentiei Nationale pentru Transplant cat si a comisiilor din cadrul Ministerului Sanatatii Publice. In acest moment pot fi insa decontate de catre spitale materialele sanitare specifice, in baza unui Ordin comun al Ministerului Sanatatii Publice si al CNAS (nr. 1025/402/2006). Pentru decontarea medicamentelor specifice a fost necesara o Hotarare de Guvern, care de asemenea a fost aprobata de catre executiv si este in curs de publicare in Monitorul Oficial. Dupa publicarea Hotararii, vor putea fi decontate si aceste medicamente.

Pentru toate componentele programului national de transplant, CNAS a virat banii necesari Caselor teritoriale de asigurari de sanatate. Cu exceptia componentei amintite, casele teritoriale au facut deja plati catre unitatile sanitare, iar pentru componenta respectiva exista fondurile necesare, urmand ca platile sa fie derulate in scurt timp. Din acest punct de vedere, CNAS si-a indeplinit toate obligatiile legale fata de unitatile sanitare implicate in programul national de transplant.