Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Activităţi:

    - tratamentul durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular.

    Criterii de eligibilitate:

    - bolnavi cu sindrom postlaminectomie.

    Indicatori de evaluare:

    1) indicatori fizici:

    - număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodular: 5;

    2) indicatori de eficienţă:

    - cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodular: 54.022 lei.

    Natura cheltuielilor:

    - dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice.

    Unităţi care derulează subprogramul:

    - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

    - Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi