Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Activităţi:

    a) terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin tehnici endovasculare:

    - stentare carotidiană, embolizarea cerebrală cu spirale, embolizarea cerebrală cu stent şi spirale, embolizarea cerebrală cu soluţie tip glue, embolizarea cerebrală cu particule, terapia endovasculară în AVC ischemic acut, în malformaţiile vasculare cerebrale şi tumori cerebrale profunde;

    b) tratamentul malformaţiilor vasculare cerebrale şi tumorilor cerebrale profunde prin Gamma-Knife;

    c) implantarea dispozitivelor de stimulare profundă la pacienţii cu maladie Parkinson;

    d) pompe implantabile (intratecal subdural lombar);

    e) terapia afecţiunilor vasculare periferice (angioplastia renală, angioplastia periferică cu balon, angioplastia periferică cu stent, tratamentul anevrismelor de aortă cu stent/graft, montare filtru vena cava);

    f) terapia unor afecţiuni ale coloanei vertebrale (disectomia mecanică, disectomia termică, nucleoplastie cu substanţe lichide tip alcool, vertebroplastie şi biopsie, infiltraţii discale paravertebrale);

    g) terapia unor afecţiuni oncologice prin tehnici de embolizare (embolizare periferică cu particule, chemoembolizare hepatică cu particule, chemoembolizare hepatică cu particule încărcabile);

    h) terapia hemoragiilor acute sau cronice posttraumatice sau asociate unor afecţiuni sau unor intervenţii terapeutice prin tehnici de radiologie intervenţională (embolizare periferică cu spirale, drenaje colecţii abdominale ghidate radiologic, drenaje biliare ghidate radiologic, TIPSS cu stent metalic, TIPSS cu sten-graft).

    i) terapia prin stimulare cerebrală profundă a pacienţilor cu distonii musculare

 

    Criterii de eligibilitate pentru:

    a) terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin tehnici endovasculare:

    - lipsa indicaţiei operatorii convenţionale;

    b) tratamentul malformaţiilor vasculare cerebrale şi tumorilor cerebrale profunde prin Gamma-Knife:

    - bolnavi cu malformaţii vasculare cerebrale şi tumori cerebrale profunde inabordabile chirurgical sau cu risc crescut de mortalitate sau morbiditate neurologică gravă postoperator;

    c) maladie Parkinson:

    - boală Parkinson în stadiu avansat, cu fluctuaţii motorii severe şi/sau dischinezie;

    - boală Parkinson cu compensare inadecvată cu toate mijloacele farmacoterapiei (maximală şi corect administrată).

    Nu pot beneficia de implantarea dispozitivelor de stimulare profundă bolnavii cu maladie Parkinson care au:

    - durată scurtă a bolii (mai puţin de 3 ani);

    - demenţă sau psihoză;

    - răspuns insuficient la medicaţia dopaminergică;

    - stare generală mediocră, boli concomitente importante;

    - leziuni structurale la nivelul ganglionilor bazali sau atrofie cerebrală severă.

    d) lipsa indicaţiei operatorii convenţionale;

    e) afectare discală fără indicaţie chirurgicală convenţională (tasări, fracturi sau alte leziuni cu risc de distrucţie a corpilor vertebrali);

    f) tumori cu indicaţie de devascularizare în vederea intervenţiei chirurgicale;

    g) bolnavi cu hemoragii acute sau cronice la care intervenţia chirurgicală ar pune viaţa în pericol.

    h) bolnavi cu distonii musculare generalizate sau focale neresponsive la terapia cu toxină botulinică

 

    Indicatori de evaluare:

    1) indicatori fizici:

    a) număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi: 494;

    b) număr de tratamente Gamma-Knife: 350;

    c) număr de stimulatoare cerebrale implantabile: 5;

    d) număr de pompe implantabile: 21;

    e) număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi: 810;

    f) număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi: 271;

    g) număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi: 316;

    h) număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi: 320;

    i) număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă: 5

    2) indicatori de eficienţă:

    a) cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat: 1.836 lei;

    b) cost mediu/tratament Gamma-Knife: 4.750 lei;

    c) cost mediu/stimulator cerebral: 82.741 lei;

    d) cost mediu/pompă implantabilă: 2.926 lei;

    e) cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat: 930 lei;

    f) cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat: 2.950 lei;

    g) cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice tratat: 1.900 lei;

    h) cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat: 1.360 lei.

    i) cost mediu/pacient cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă: 117.000 lei

 

    Natura cheltuielilor:

    - dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice;

    - servicii prin tratament Gamma-Knife.

 

    Unităţi care derulează subprogramul:

    a) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti [activităţile: a), b), c), d), f) şi i)];

    b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti [activităţile: a), c), e), f), g), h) şi i)];

    c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti [activităţile: a), e), g) şi h)];

    d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi [activităţile: e), g) şi h)];

    e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş [activităţile: a), d), e), f), g)];

    f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova [activităţile: a), e), f), g) şi h)];

    g) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi [activitatea a)];

    h) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti [activitatea e)];

    i) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara [activităţile: a), e)];

    j) Clinica de Angiografie şi Terapie Endovasculară "Hemodinamic" Bucureşti [activităţile: a), e), f), g) şi h)];

    k) Institutul Regional de Oncologie Iaşi [activitatea g)];

    l) Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava [activităţile a), e), g) şi h)];

    m) Spital Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" [activităţile a), e), f), g) şi h)];

    n) Institutul Clinic Fundeni [activităţile e), g) şi h)];

    o) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş [activităţile a), e) şi g)];

    p) Societate Comercială SANADOR - S.R.L. [activităţile a), g) şi h)];

    r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (a, d, e, f şi g).