Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Activităţi:

    Asigurarea tratamentului bolnavilor cu hidrocefalie congenitală sau dobândită prin implantarea sistemelor de drenaj ventriculo-peritoneal.

 

    Criterii de eligibilitate:

 

    Indicatori de evaluare:

    1) indicatori fizici:

    - număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi: 200;

    2) indicatori de eficienţă:

    - cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat: 1.862 lei.

    Natura cheltuielilor:

 

    Unităţi care derulează subprogramul:

    - Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti;

    - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti;

    - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia clinică neurochirurgie;

    - Spitalul Clinic de Pediatrie Iaşi;

    - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Secţia neurochirurgie;

    - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia neurochirurgie;

    - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Secţia neurochirurgie.

    - Societatea Comercială SANADOR - S.R.L.