Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublistele A, B, C - secţiunile CI şi C3 din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

Fișiere atașate

Lista medicamentelor Sublista B Sectiunea C1 valabila de la 12.12.2015 .pdf Lista medicamentelor sublista C sectiunea C2 valabila de la 01.12.2015.pdf Lista medicamentelor valabila de la 01.10.2015-2.pdf Lista medicamentelor valabila de la 01.12.2015.pdf Lista medicamentelor Sublista C Sectiunea C2 valabila de la--01.11.2015.pdf Lista medicamentelor valabila de la 01.11.2015.pdf Lista medicamentelor valabila de la 14.10.2015.pdf Lista medicamentelor Sublista C Sectiunea C2 valabila de la 14.10.2015.pdf Lista medicamentelor SUBLISTA C SECTIUNEA C2 valabila din 01.10.2015.pdf Lista medicamentelor valabila din 01.07.2015.pdf Lista medicamentelor Sublista C sectiunea C2 din 01.07.2015.pdf Lista medicamentelor-Sublista C sectiunea C2_MODIFICARI-23.04.2015.pdf Lista medicamentelor valabila din 10.04.2015.pdf Lista medicamentelor valabila din 01.04.2015.pdf LISTA C1 - Modificari si Completari 19 01 2015.pdf Lista C2 - Modificari si Completari 19.01.2015.pdf Lista medicamentelor din SECTIUNEA C2 valabila de la 01.01.2015.pdf Lista medicamentelor valabile ref A B C1 C3 de la 01.01.2015 .pdf