Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublistele A, B, C - secţiunile CI şi C3 din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

Fișiere atașate

Ordin MS 1249 -CNAS 903 din 31 10 2016.pdf Ordin CNAS 902-31.10.2016.pdf Ordin 807_30.09.2016.pdf Ordin MS 1105 CNAS 813_30 09 2016.pdf ordin 684_31.08.2016.pdf Ordin_nr_982_685_2016_lista_C2_valabila_din_01_09_2016.pdf Ordin 944_645_12.08.2016 (1).pdf Ordin nr. 644 din 11 08 2016.pdf Ordin MS 921 CNAS 623 modif C2 01 08 2016.pdf Ordin 620_29.07.2016.pdf 01.07.2016_lista medicamente.pdf Ordin 802 401 2016 List C2 01 07 2016.pdf Ordin nr. 711_27_2016_lista C2.pdf Lista medicamentelor valabile din 01.06.2016.pdf Lista C2 aprilie 2016.pdf LISTA C2 -04.02.2016 .pdf Lista medicamentelor valabile din 31 03 2016.pdf Lista C2-01.03.2016.pdf Lista A valabila din 01.03.2016.pdf LISTA A B C1 C3 - 01.02.2016 .pdf Ordin nr. 1505_29.12.2015.pdf Ordin 1750_1506_2015_lista C2.pdf