Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Incepand cu raportarea trimestrului IV 2013, “Lista actualizata a medicamentelor  pentru care se datoreaza contributia trimestriala” se va transmite la CNAS conform machetei de raportare in format electronic, pe e-mail, cu confirmare de primire, pe adresa dedicata declaratii.clawback@casan.ro, cel mai tarziu pana in data de 12 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.
 

Formatul transmis pe e-mail si confirmat va fi printat, datat, semnat si stampilat pe fiecare pagina si depus la CNAS in original, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia (data inregistrarii la CNAS).

Fișiere atașate

Comunicat 07.01.2014.pdf Comunicat 13.05.2011.pdf Comunicat 14.10.2011.pdf In atentia detinatorilor de autorizatie de punere pe piata T4 2012.pdf Medicamente nedeclarateT2 2012.pdf Macheta v.3.xls