Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

* Conform ORDIN Nr. 365/161 pe 2006 pentru aprobarea derularii programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006