Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind aplicarea art. 41 coroborat cu art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în cazurile în care pretenţiile pentru prestaţiile în natură prevăzute la art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 883 sunt contestate de partea română

Fișiere atașate

Acordul dintre România şi Republica Federală Germania.pdf