Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

Fișiere atașate

Ordin 193-modif. lista materiale sanitare 2015-2016.pdf