Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

privind modificarea anexei Ia Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1041/2014 privind elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de evidenţă asiguraţilor în Sistemul Informatic Unic Integrat(SIUI) Ia nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Caselor de Asigurări de Sănătate

Fișiere atașate

Ordin-nr.833-2014_Registru unic de evidenta asigurati in SIUI.pdf